Čo je to autodetailing?

Čo je to autodetailing?

Autodetailing je termín, ktorý je v dnešnej dobe medzi nadšencami áut veľmi často skloňovaný. Detailing je dôkladné a šetrné čistenie automobilov, ich renovácia a konzervácia, ktorého výsledkom je dokonalá čistota a lesk v každom detaile. Vo všeobecnosti je správnym vymedzením pojmu detailing starostlivé čistenie, leštenie a ochrana všetkých častí vozidla pomocou špecializovaných nástrojov a výrobkov, ktoré sa pri bežnom umývaní áut nevyskytujú.

Nezahŕňa to však lakovanie a opravy karosérie, aj keď niekedy detailer vykonáva ľahké kozmetické obnovovacie práce, napríklad zatieranie malých defektov laku alebo mokré brúsenie laku. Všetko záleží od stavu vozidla a skúseností detailera.

napenenie auta

Prvé dva základné kroky detiailingu sú umytý exteriér a dekontaminovaný lak. Prvým krokom detailingu je tzv. napenenie. Napenenie znamená aplikáciu hustej peny na celý povrch vozidla. Táto hustá pena uvoľní a obalí nečistoty, takže pri oplachu sa minimalizuje riziko poškrabania laku. Pri napeňovaný sa môže použiť mäkka kefka alebo štetec na porušenie a ľahšie odstránenie špiny v okolí okien, prednej masky, značky, nápisov, svetiel atď. Pena spolu s uvoľnenou nečistotou a špinou je nakoniec dôkladne opláchnutá.

Pred samotným umytím laku sa zvyčajne ako prvé umývajú kolesá a podblatníky, pretože sú to najčastejšie a najviac znečistené časti vozidla. Na tento krok sa používajú špecializované kefy a čistiace prostriedky na odstránenie špiny a zapečeného brzdového prachu zo všetkých častí kolies.

Po tom čo sme dôkladne umyli kolesá, môže začať dôkladne zhora na dol umývať lak či už mikrovláknovou rukavicou alebo rukavicou z vlny prírodnej alebo umelej. Auto vždy umývame technikou dvoch vedier tzn. že v jedom vedre máme napustenú iba čistú vodu na opláchnutie rukavice a v druhom vedre vodu so šampónom. Vždy po očistení určitej časti auta si rukavicu opláchneme v čistej vode a následne naberieme vodu so šampónom. Tento postup nám pomôže zabrániť aby sa čiastočky prachu, ktoré sa usádzajú v rukavici nedostali späť na lak a nepoškriabali ho. Kompletné umývanie auta vrátane kolies a podblatníkov môže trvať až do dvoch hodín v závislosti od stavu a veľkosti vozidla.

Po umývaní sa lak čistí špeciálnou automobilovou hlinou (clay) a mazivom po ktorom hlina kĺže. Týmto procesom odstraňujeme všetko povrchové znečistenie, ktoré samotné čistenie nedokáže odstrániť. Je to dôležitý krok v procese auto detailingu, pretože tieto nečistoty môžu brániť k dosiahnutiu vysokej kvality procesu leštenia.

Umývanie áut auto detailing
Auto detailing1

Po správnom vyčistení a príprave laku prichádza na rad leštenie, ktorým odstránime ľahké škrabance, slniečka, oxidáciu a iné povrchové nedokonalosti. Leštenie sa zvyčajne vykonáva pomocou rotačnej alebo excentrickej leštičky. Lak sa rovnako môže leštiť aj ručne pomocou správnych produktov s ktorými môžete dosiahnuť skvelé výsledky. Na ručné leštenie však treba vynaložiť oveľa viac času a úsilia.

Proces leštenia je zvyčajne viacstupňový úkon, keďže sa používajú rôzne pasty s odlišnými abrazívnymi stupňami. Niektoré pasty sú viac brúsne iné zase skôr leštiace a finišovanie. Leštenie samotné môže zabrať niekoľko hodín alebo dokonca aj niekoľko dní, záleží od veľkosti auta, stavu laku, skúseností detailera, technologického zázemia atď. Leštenie je zvyčajne najdôležitejšia a najnáročnejšia práca z auto detailingu.

Niektorí detailéri volia po leštení prípravok, ktorý pripravuje lak na aplikáciu vosku a zabezpečuje správne prilnutie k povrchu. Na ochranu a vyšší lesk čerstvo vylešteného vozidla používame vysoko kvalitné prírodné vosky na báze karnauby alebo syntetické polymérové sealanty . Viaceré vrstvy vosku sa často používajú na zabezpečenie optimálnej trvanlivosti lesku a dlhšej ochrany. Nie je nezvyčajné že vysokokvalitné karnaubské vosky stoja stovky ale aj dokonca tisíce eur.

Ak už je lak vyleštený, navoskovaný a chránený, následne sa riešia ostatné vonkajšie časti vozidla. Okná a sklá sú tiež leštené a chránené, rovnako ako všetky kovové a chrómové diely. Gumy, plasty a vinyl sú oživené aby sme im vrátili pôvodnú farbu a ochránili ich pred okolitými prvkami (UV, soľ). Kolesá a dokonca brzdové strmene môžu byť tiež leštené a voskované pomocou rôznych výrobkov, ktoré ich opticky vylepšia a následne chránia.

Motorový priestor je tiež vždy precízne vyčistený, vyleštený a naimpregnovaný aby bol chránený ako ostatné časti vozidla. Pri motore sa tak isto strieda celá škála čistiacich prostriedkov, oživovačov, štetcov, kefiek…

Umývanie áut auto detailing
Auto detailing

Detailing interiéru pozostáva z čistenia čalúnenia, ktoré je vysávané a dôkladne šampónované, aby sa odstránili akékoľvek nečistoty a škvrny aby sa interiér rozjasnil a osviežil. Koža sa čistý hĺbkovo pomocou kefiek, čistiacich prostriedkov, pary… Plasty, vinyl a obklady sú vyčistené a upravené pomocou vhodných výrobkov na oživenie a ochranu pre slnkom. Nakoniec sa vyčistí vnútorná strana skiel.

Detailing interiéru je tiež veľmi dôležitý a časovo veľmi náročný. Každá oblasť vrátane otvorov na ventiláciu vzduchu, spínačov atď.musí byť očistená. Dokonalú čistotu docielime pomocou širokej škály kefiek, tampónov a utierok z mikrovlákien na odstránenie najmenších častíc prachu z najtesnejších oblastí.

Auto detailing pomáha udržať si veľa z pôvodnej hodnoty vozidla. Rovnako môže tiež pridať značné množstvo k hodnote starších vozidiel, ktoré boli zanedbávané alebo nikdy nedostali túto úroveň starostlivosti.

Zhrnutie: Auto detailing je proces dôkladného čistenia, zdokonaľovania, obnovy a ochrany všetkých častí vozidla, aby sa udržalo v čo najlepšom stave a zachovala sa jeho hodnota.

V čom sa teda líši autodetailing od bežného umývania auta?

V čase strávenom pri čistení auta, používaním špeciálnych nástrojov a výrobkov. V neposlednom rade je to aj v kvalite výsledku, ktoré dosiahneme na konci procesu.

Pridaj komentár